počítadlo.abz.cz od 25.02.2016


Úradná tabuľaDistribúcia SPP, prísnejšie postihy za nelegálny odber energií - upozornenie na stiahnutie...


Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja“ okresný úrad zverejnil na webovom sídle ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-strategia-rius-kosickeho-samospravneho-krajaa>


Stanovisko na stiahnutie


Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké Ozorovce na roky 2016-2022 na stiahnutie...Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove - Zber úrody na stiahnutieOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove - Ochrana lesov na stiahnutieMinisterstvo financií pripravilo komfortný prístup k daňovým formulárom

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravilo pre mestá a obce pohodlný prístup k daňovým formulárom pre miestne dane. Vytvorilo špeciálny banner, z ktorého je možné jednoducho a rýchlo sa preklikať na všetky daňové formuláre: Formuláre