počítadlo.abz.cz od 25.02.2016


Úradná tabuľaProgram hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022, zverejnené na webovom sídle ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese : PHSR


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022 na stiahnutie...Plnenie rozpočtu za 1.polrok 2016 - Príjmy na stiahnutie


Plnenie rozpočtu za 1.polrok 2016 - Výdavky na stiahnutie
Distribúcia SPP, prísnejšie postihy za nelegálny odber energií - upozornenie na stiahnutie...


Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké Ozorovce na roky 2016-2022 na stiahnutie...Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove - Zber úrody na stiahnutieOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove - Ochrana lesov na stiahnutieMinisterstvo financií pripravilo komfortný prístup k daňovým formulárom

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravilo pre mestá a obce pohodlný prístup k daňovým formulárom pre miestne dane. Vytvorilo špeciálny banner, z ktorého je možné jednoducho a rýchlo sa preklikať na všetky daňové formuláre: Formuláre