Menu
Obec Veľké Ozorovce
Obec
Veľké Ozorovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 4. 2022

Zmluva č. 6/2022/CO

6/2022/CO

100,00 EUR

Ing. Ján Kočiš BEPOP

Obec Veľké Ozorovce

19. 4. 2022

Zmluva o poskytnutí čipového systému

ZM-KO-OD-22-0160/OBEC

Neuvedené

KOSIT a.s.

Obec Veľké Ozorovce

10. 5. 2022

Zmluva č. 1422 301

1422 301

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veľké Ozorovce

18. 5. 2022

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/BMJ6

DODATOK č. 1

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Veľké Ozorovce

19. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

15/O/2022

660,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o

Obec Veľké Ozorovce

31. 5. 2022

Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

Rámcová zmluva

40,00 EUR

PREMIUM BVK s.r.o

Obec Veľké Ozorovce

21. 6. 2022

Zmluva o výpožičke materiálu civilnej ochrany

CO-67/2022- TV

976,45 EUR

Okresný úrad Trebišov

Obec Veľké Ozorovce

29. 7. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1_800691788912

19,00 EUR

Slovak Telekom a. s.

Obec Veľké Ozorovce

25. 8. 2022

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/BMJ6

KŽP- PO4-SC411-2019-61/BMJ6

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Veľké Ozorovce

19. 9. 2022

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

2408657550

803,28 EUR

Generali Poisťovňa , pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obec Veľké Ozorovce

4. 10. 2022

Dohoda

22/45/054/263

5 230,56 EUR

ÚPSVaR Trebišov

Obec Veľké Ozorovce

19. 10. 2022

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

144,50 EUR

3W Slovakia s.r.o

Obec Veľké Ozorovce

4. 11. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva

18,00 EUR

Základná škola

Obec Veľké Ozorovce

15. 11. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva č. 01/2020

Dodatok č.1

180,00 EUR

MMPR, s.r.o

Obec Veľké Ozorovce

8. 12. 2022

Dohoda

22/45/012/44

Neuvedené

ÚPSVaR Trebišov

Obec Veľké Ozorovce

12. 12. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZM_KO-OD-19_0853_ZoD

1

Neuvedené

KOSIT a.s.

Obec Veľké Ozorovce

19. 12. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí

Zmluva 4

60,00 EUR

Základná škola

Obec Veľké Ozorovce

9. 1. 2023

Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia

2408846008

120,46 EUR

Generali Poisťovňa , pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obec Veľké Ozorovce

19. 1. 2023

Dohoda

23/45/010/101

Neuvedené

ÚPSVaR Trebišov

Obec Veľké Ozorovce

20. 1. 2023

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č.VO-072018

Dodatok

1 152,00 EUR

SM-CONSULT s.r.o

Obec Veľké Ozorovce

27. 1. 2023

Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

5

65,00 EUR

Mesto Sečovce

Obec Veľké Ozorovce

2. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva Trebišov

65,00 EUR

Mesto Trebišov

Obec Veľké Ozorovce

8. 2. 2023

Zmluva o aktualizácií programov , systémovej podpore a licenčná zmluva

DODATOK č. 1 _ Registratúra

144,00 EUR

Topset Solutions s.r.o

Obec Veľké Ozorovce

6. 3. 2023

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu

Dohoda č. 23/45/054/144

Neuvedené

ÚPSVaR Trebišov

Obec Veľké Ozorovce

6. 3. 2023

Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č. 5

Neuvedené

NATUR - PACK ,a.s.

Obec Veľké Ozorovce

17. 3. 2023

Zmluva o výpožičke

04/01/2023/TV

Neuvedené

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Obec Veľké Ozorovce

27. 3. 2023

Dohoda 23/45/054/224

23/45/054/224

3 423,00 EUR

ÚPSVaR Trebišov

Obec Veľké Ozorovce

3. 4. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľké Ozorovce

1_2023

1 000,00 EUR

Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie Veľké Ozorovce

Obec Veľké Ozorovce

14. 4. 2023

Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia

2408961918

15,18 EUR

Generali Poisťovňa , pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obec Veľké Ozorovce

17. 4. 2023

Dohoda

23/45/054/651

188,21 EUR

ÚPSVaR Trebišov

Obec Veľké Ozorovce

24. 4. 2023

Dodatok č. 1 k dohode č. 23/45/010/101

Dodatok č.1 k dohode č. 23/45/010/101

Neuvedené

ÚPSVaR Trebišov

Obec Veľké Ozorovce

10. 5. 2023

Zmluva

9/O/2023

660,00 EUR

UCTOAUDIT s.r.o

Obec Veľké Ozorovce

15. 5. 2023

Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-23_0267

23-0267

10,30 EUR

KOSIT a.s.

Obec Veľké Ozorovce

29. 5. 2023

Dodatok č. 1 k dohode 23/45/054/224

Dodatok č. 1 k dohode 23/45/054/224

Neuvedené

ÚPSVaR Trebišov

Obec Veľké Ozorovce

6. 6. 2023

Darovacia zmluva

KRHZ-KE-VO-203/2023

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Veľké Ozorovce

8. 6. 2023

Poistná zmluva skupinového úrazové poistenia 2409034308

2409034308

54,53 EUR

Generali Poisťovňa , pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obec Veľké Ozorovce

7. 8. 2023

Servisná zmluva na prehliadky a monitoringové služby

Servisná zmluva

259,20 EUR

Kubero s.r.o

Obec Veľké Ozorovce

15. 8. 2023

Dodatok k Zmluve na odchyt psov

Dodatok k zmluve na odchyt psov

Neuvedené

PREMIUM BVK s.r.o

Obec Veľké Ozorovce

6. 9. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

239,00 EUR

PROGRANT s.r.o

Obec Veľké Ozorovce

12. 9. 2023

Zmluva o dielo

96

67 515,00 EUR

Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV

Obec Veľké Ozorovce

27. 9. 2023

Dohoda o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi obcou Veľké Ozorovce a Zemplínska Teplica

Dohoda o spolupráci

1 500,00 EUR

Obec Zemplínska Teplica

Obec Veľké Ozorovce

28. 9. 2023

Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia

2409222660

124,98 EUR

Generali Poisťovňa , pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obec Veľké Ozorovce

29. 9. 2023

Dohoda

23/45/054/1718

1 129,26 EUR

ÚPSVaR Trebišov

Obec Veľké Ozorovce

18. 10. 2023

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny

POD 123/2023

8 000,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Veľké Ozorovce

30. 10. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva o poskytnutí dotácie

780,00 EUR

Základná škola

Obec Veľké Ozorovce

12. 12. 2023

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu

Zmluva o odbere

Neuvedené

CONTAX EKO s.r.o

Obec Veľké Ozorovce

15. 12. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb

29,00 EUR

CUBS plus s.r.o

Obec Veľké Ozorovce

18. 12. 2023

Dohoda

23/45/010/163

Neuvedené

ÚPSVaR Trebišov

Obec Veľké Ozorovce

8. 1. 2024

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

59,25 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Veľké Ozorovce

22. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva CVČ Trebišov

65,00 EUR

Mesto Trebišov

Obec Veľké Ozorovce

24. 1. 2024

Dohoda o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi medzi obcou Veľké Ozorovce a Zemplínska Teplica

Dohoda o spolupráci na úseku ochrany

1 500,00 EUR

Obec Zemplínska Teplica

Obec Veľké Ozorovce

1. 2. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva poskytnutie dotácie Sečovce

65,00 EUR

Mesto Sečovce

Obec Veľké Ozorovce

1. 2. 2024

Dohoda č. 1/2024

Dohoda č. 1/2024

3 200,00 EUR

Jana Muranská

Obec Veľké Ozorovce

1. 2. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb kyber. bezpečnosť

35,00 EUR

CUBS plus s.r.o

Obec Veľké Ozorovce

6. 2. 2024

Servisná zmluva

Servisná zmluva Kiosk Galileo

45,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o

Obec Veľké Ozorovce

6. 2. 2024

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

540,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o

Obec Veľké Ozorovce

6. 2. 2024

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

389,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o

Obec Veľké Ozorovce

6. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra

tz2024-02-28mm5

312,00 EUR

Topset Solutions s.r.o

Obec Veľké Ozorovce

12. 3. 2024

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

Zmluva o poskytovaní služby 1

10,00 EUR

CMT Group s.r.o

Obec Veľké Ozorovce

12. 3. 2024

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

Zmluva o poskytovaní služby MŠ

7,50 EUR

CMT Group s.r.o

Obec Veľké Ozorovce

13. 3. 2024

Poistná zmluva č. 2409457239

2409457239

1 755,36 EUR

Generali Poisťovňa , pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obec Veľké Ozorovce

21. 3. 2024

Zmuva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Zmluva o zabezpečení systému

Neuvedené

NATUR - PACK ,a.s.

Obec Veľké Ozorovce

26. 3. 2024

Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia

2409478704

291,60 EUR

Generali Poisťovňa , pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obec Veľké Ozorovce

28. 3. 2024

Dohoda č. 24/45/054/18

24/45/054/18

1 695,60 EUR

ÚPSVaR Trebišov

Obec Veľké Ozorovce

3. 4. 2024

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb

Dohoda o ukončení Zmluvy

Neuvedené

KOSIT a.s.

Obec Veľké Ozorovce

16. 4. 2024

Nájomná zmluva s právom stavby

1/2024

502,20 EUR

Školský poľnohospodársky podnik n.o

Obec Veľké Ozorovce

17. 4. 2024

Protokol CRZ č. 00763/2024-OV-0250029/24.00

00763/2024 -OV-0250029/24.00

2 869,14 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Veľké Ozorovce

24. 4. 2024

Zmluva o výpožičke

1_2024

Neuvedené

Iveta Krištofová a spol

Obec Veľké Ozorovce

29. 4. 2024

Zmluva o výpožičke

2/2024

Neuvedené

Ing. Mária Kačmarová

Obec Veľké Ozorovce

17. 5. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb 1

990,00 EUR

MUNI CONSULT, s.r.o

Obec Veľké Ozorovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Prezidentské voľby 2024

Voľby baner

Eurovoľby 2024

Eurovoľby 2024

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3
4 5
6 7
8
9 10
11 12
13 14 15
16 17
18
19
20 21 22
23 24
25 26
27 28 29 30 31
1 2

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 30. 5. 2024
mierny dážď 22 °C 12 °C
piatok 31. 5. silný dážď 23/13 °C
sobota 1. 6. slabý dážď 22/14 °C
nedeľa 2. 6. zamračené 21/11 °C

Natur-pack

Munipolis