Obec Veľké Ozorovce
Obec
Veľké Ozorovce

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ozorovciach v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.)

v y h l a s u j e

voľbu hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce , ktorá sa uskutoční 31.08. 2022 o 16.00 hod.  v budove Obecného úradu v zasadačke na 1. poschodí, číslo miestnosti  4  (v rámci zasadnutia obecného zastupiteľstva). 

Požiadavky, ktoré uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce (ďalej len hlavný kontrolór) musí spĺňať: 

 1. kvalifikačné predpoklady - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 
 2. nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990Zb. 
 3. bezúhonnosť 

Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača (ale nie podmienkou pre účasť vo voľbe): 

 1. prax vo verejnej správe 
 2. počítačové znalosti : štandardná užívateľská znalosť Word, Excel, Internet 
 3. odborné znalosti – najmä znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti miestnej územnej samosprávy a jej hospodárenia.

Prihláška uchádzača musí obsahovať osobné údaje záujemcu - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalý pobyt, kontaktné údaje (e-mailovú adresu a číslo telefónu). 

Povinnou prílohou prihlášky sú tieto doklady : 

 1. overená kópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní, 
 2. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 
 3. profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní, funkčného zaradenia a odbornej praxe,
 4.  čestné prehlásenie uchádzača, že nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra, 
 5.  písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov v zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov na účely voľby hlavného kontrolóra. 

Podmienky výkonu funkcie hlavného kontrolóra: 

 1. pracovný pomer bude uzavretý na 30 % úväzok základného pracovného času 
 2. funkčné obdobie hlavného kontrolóra začne najneskôr 01. novembra 2022 – presný  dátum  bude uvedený v pracovnej zmluve.

Priebeh voľby hlavného kontrolóra: 

 1. Voľba hlavného kontrolóra sa vykoná spôsobom uvedeným v § 18a ods. 3 zákona č.  369/1990 Zb.
 2. Na voľbu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí splnili podmienky určené zákonom a  uznesením obecného zastupiteľstva. 
 3. Každý pozvaný uchádzač bude mať možnosť sa osobne prezentovať na zasadnutí  obecného zastupiteľstva pred samotnou voľbou v trvaní max. 5 min. 
 4. Prípadné ďalšie podmienky spôsobu voľby hlavného kontrolóra určí obecného      zastupiteľstvo pred samotnou voľbou. 

Termín, miesto a spôsob podania prihlášky: 

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ doručiť na adresu: Obecný úrad vo Veľkých Ozorovciach, Hlavná  264/126, 078 01 Veľké Ozorovce  alebo osobne do podateľne Obecného úradu vo Veľkých Ozorovciach  najneskôr  do 16. 08. 2022 do 15:00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne obecného úradu osobne alebo prostredníctvom pošty). 

Veľké Ozorovce , dňa  20.06.2022

                                                                                                                   Alena Kováčová                                                                                                                                     starostka obce

Vyhlasenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Ozorovce.pdf (799.11 kB)

Dátum zvesenia: 31. 8. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

NATUR-PACK

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 8. 8. 2022
oblačno 30 °C 16 °C
utorok 9. 8. slabý dážď 26/16 °C
streda 10. 8. takmer jasno 27/14 °C
štvrtok 11. 8. zamračené 26/15 °C

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 8.8.2022, 2:49:53