Menu
Obec Veľké Ozorovce
Obec
Veľké Ozorovce

Vznik a účinkovanie súboru

Vznik a účinkovanie súboru


V decembri 2002 sa po prvý krát stretla skupina mladých žien a mužov. Bola to prvá skúška súboru ešte bez názvu. Najprv si museli zozbierať piesne, ktoré sa v minulosti spievali ľudia z dediny. Elán bol aj sa spievalo, len ešte chýbala muzika. Starostka obce A . Kováčová, oslovila Mgr. J. Čverčka, či by bol ochotný doprevádzať s harmonikou, súhlasil.
Pri vzniku našej skupiny žien a mužov, najviac podporila starostka obce A. Kováčová, ktorá prisľúbila morálnu aj finančnú podporu a zakúpenie krojov.

Prvá vedúca FS Doľinky bola Eva Berešová
Skupina žien:
Eva Berešová, Mária Hradilová, Iveta Krištofová, Terézia Valkošáková, Magda Rusnaková, Monika Perhačová, Jana Labancová, Irena Hičaková, Jana Čeľovská.

Skupina mužov:
Ján Kačmár, Peter Perháč, Jozef Maďari, Milan Hlebaško, Vincent Fruštok, Imrich Krištof, Michal Krišta, Valent Rusnák, Peter Rusnák, Ján Eliaš. Doprovod na harmonike: Mgr. Ján Čverčko.

V roku 2003 po prvý krát vystupovali obci Veľké Ozorovce pri príležitosti Úcty k starším, pod názvom Doľinka. Boli oblečení v bielych blúzkach a čiernych sukniach a chlapi taktiež biele košele a nohavice čierne.

Rok 2004
Vystupovali pre našich dôchodcov, doprevádzal ich Mgr. Ján Čverčko so svojou hudobnou skupinou: Basa – Pristaš Radoslav, husle – Tokár Edo, harmonika – Mgr. Čverčko Ján. V máji po prvý raz vystupovali v obci stavali máj so spevom a veselou náladou.ROS-TV, starostka obce, obecné zastupiteľstvo pripravili 700. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Vtedy vystupovali síce požičaných krojoch, ale už vyzerali ako ľudová skupina. V decembri vystupovali v Dvoriankach na Vianočných pastorále. Mali svoje blúzky a sukne, ktoré si po dedine od našich žien z obce požičali.

Rok 2005
V tomto roku bola zmena vedúcej FS Iveta Krištofová. Zo ženskej skupiny odišla Jana Labancová z mužskej skupiny Ján Eliaš. V roku 2005 bol pre FS Doľinka bohatý na vystúpenia. V mesiaci máj zakladanie mája v našej obci, aj v Novom Ruskove.V júli vystúpenie v Brezine- Folklórne slávnosti pozvalo ROS Trebišov. Ďalšie folklórne slávnosti boli v na Dargove v decembri boli v obci Vianočné pastorále. Rodina bola z našej skupiny v obsadení:

Gazda – Jozef Maďari
Gazdiná – Iveta Krištofová
Stará gazdiná – Eva Berešová Dievčatá – Patrícia Krištofová, Katka Kačmarová, spievali sme naše zemplínske koledy.

Rok 2006
V mesiaci máj posedenie s dôchodcami skupina vystupovala pod vedením Mgr. Jána Čverčka – harmonika, Pristáš Radoslav – basa, Tokár Edo – husle. Zo ženskej skupiny vystúpila Irena Hičaková. V máji stavanie mája. V júli folklórne slávnosti v obci Novosad- už aj v nových krojoch .V auguste folklórne slávnosti v obci Veľaty. V novembri sa zúčastnili súťaže Kuzmiciach, kde skupina obsadila strieborné pásmo.

Rok 2007
V roku 2007 FS účinkoval na rôznych podujatiach doma ako aj v okolitých dedinách a to: Posedenie s dôchodcami, Stavanie mája a posedenie pri vatre obec Veľké Ozorovce. V mesiacoch apríl, máj, júl, október, december boli pozvaný na Folklórne slávnosti do Košíc s motívom „Zemplínska nátura“, Kravany, Nižný Žipov, Malá Trňa – Vinobranie, Vianočné pastorále v obci Úpor. V tomto roku sa pridala p. Ivana Jenčiková. Prikúpili sa kožené topánky pre ženy, Vysoké čižmy pre mužov a tak tiež aj klobúky (kalapi).V tomto vystrojení už naozaj ako folkloristi.

Rok 2008
V mesiaci máj sa zúčastnili so svojím vystúpením v Slovenskom Novom meste folk. slávnosti pod názvom „Dedovizeň“. Dňa 07.05. sa v obci Veľké Ozorovce uskutočnilo stavanie mája. V mesiaci jún mali folk. slávnosť v Nižnom Žipove pod názvom „Žipovská nôta“. V Brezine mali vystúpenie k 17 výročiu. V susednej dedine Malých Ozorovciach sa zúčastnili oslave „farského dňa“.
Folk. súbor Doľinka vystupovala aj na folk. slávnosti na Dargove pod názvom „Varíme šlivkový lekvár“. V novembri vystupovali MsKs. Trebišov v skrátenom pásme „Vianočné pastorále.

Rok 2009
Naďalej folk. súbor Doľinka vystupovala v plnom nasadení plnom nadšenia, radosti v obci Malá Třňa folk. slávnosti. Ako každý rok sa v obci staval máj – plný spevu a smiechu. V mesiaci máj sa taktiež vystupuje rok čo rok na deň matiek. Vystúpenie rozčaruje tvár mamiek babičiek pri vystúpeni deti z materskej školky z obce Veľké Ozorovce. Na svoje prídu občania staršej generácie pri vystúpeni folk. súboru Doľinka.

Rok 2010
Doma, v roku 2010, sa folklórny súbor Doľinka zúčastnil na Posedení s dôchodcami, Dni matiek a Stavaní mája. V obci Zemplínska Teplica hosťovali v programe V Keresture na pastirni hraju, kde okrem domáceho súboru odprezentovali svoje kuchárske umenie v pečení „bandurkovej lokši“ aj naši dôchodcovia. V obci Slivník sa zúčastnili okrem slávnosti výročia obce aj na Vianočnom pastorále.

Rok 2011
Súbor Doľinka vystúpil na domácej pôde už tradične pri príležitosti Posedenia s dôchodcami, oslavy Dňa matiek a Stavaní mája. V auguste toho istého roku vystupovala mužská časť súboru Doľinka na Farskom dni v obci Staré. Folklórny súbor sa 17.7.2011 zúčastnil na Folklórnych slávnostiach v Brezine na Varení zamešky a doma vystúpil v pásme Nositelia tradícií dňa 22.10.2011. Okrem týchto príjemných udalostí, členov súboru zastihla aj nepríjemná udalosť, úmrtie vedúcej členky súboru, pani Evy Berešovej.

Rok 2012
Ani tohtoročné Posedenie s dôchodcami, Deň matiek či stavanie mája sa nezaobišli bez účasti súboru Doľinka. Okrem týchto domácich, už skôr tradičných vystúpení sa súbor zúčastnil aj na Folklórnych slávnostiach v Novosade, v obci Brezina na Varení zamešky, na Tokajských slávnostiach v Čerhove a v Cejkove vystúpili na Vianočnom pastorále.

Rok 2013
Už tradične dňa 10.1.2013 vystúpil súbor Dolinka v domácom kultúrnom dome na posedení s dôchodcami, zúčastnili sa aj domácej oslavy Dňa matiek a nechýbali ani na stavaní mája. Hosťovali v obciach Slivník, 17.11.2013 pri príležitosti Úcty k starším v obci Zemplínske Hradište a na Varení šľivkového lekváru v obci Dargov. Počas Vianočných sviatkov ozvláštnili polnočnú svätú omšu svojím programom hneď v jej úvode a prispeli tak k umocneniu prežívania oslavy a radosti z narodenia Božieho Syna. Počas tohto roku súbor Doľinka posilnila nová, mladá členka, Monika Perháčová, ml..

Rok 2014
Prvá tohtoročná skúška súboru Doľinka sa konala dňa 19.1.2014 a bola to prípravná skúška pred nahrávaním prvého CD nosiča súboru Doľinka. 8.3.2014 sa nahrávalo pod vedením odborného technika pána Jána Čverčka, ml.. Na hudobných nástrojoch folklórny súbor doprevádzali: na akordeóne Ján Čverčko, st., husle Edo Tokár, kontrabas a cimbal Štefan Tataranský. Z členov folklórneho súboru sa nahrávania zúčastnili: Hradilová Mária, Čeľovská Jana, Krištofová Iveta, Valkošáková Terézia, Perháčová Monika, ml., Perháčová Monika, st., Jenčíková Ivana, Rusnáková Magda, Hlebaško Milan, Rusnák Valent, Krišta Michal, Krištof Imrich, Perháč Peter, Kačmár Ján, Maďari Jozef, Rusnák Peter, Früštök Vincent, Benej Jozef. Krst nového CD bol 10.6.2014. 28.1.2014 súbor otvoril ples, ktorý sa konal na domácej pôde. Dňa 23.2.2014 svojím pásmom piesní a sólovým spevom člena súboru, pána Jozefa Beneja, spestrili posedenie s dôchodcami v našej obci. 11.5.2014 vystúpili doma na Dni matiek, 15.6.2014 na Dni otcov, 29.8.2014 súťažili vo varení najlepšieho guľášu a 24.12.2014 skrášlili svojím programom slávenie polnočnej svätej omše. Folklórny súbor Doľinka sa okrem domácich vystúpení zúčastnil ja na Varení zamešky v obci Brezina a na Vianočnom Pastorále v susednej obci Malé Ozorovce.

Rok 2015
8.2.2015 súbor doma vystúpil pri príležitosti Posedenia s dôchodcami, nechýbal ani pri stavaní mája. 15.7.2015 vystúpili v Novosade, zúčastnili sa aj Folklórnych slávností v obci Kazimír. 13.12.2015 s pásmom Kračun na valaľe vystúpili na Vianočnom pastorále na domácej pôde. Úlohy gazdu sa zhostil Jozef Maďari, gazdiňu stvárnila vedúca súboru Doľinka,Iveta Krištofová a dcéry si zahrali Natália Maďariová a Patrícia Krištofová. 24.12.2015 folklórny súbor Doľinka doprevádzal svojím spevom celú polnočnú svätú omšu s doprovodom hudobných nástrojov: akordeón – Ján Čverčko, st., husle - Edo Tokár, kontrabas – Rado Pristáš.

Rok 2016
31.1.2016 už tradične spestrili Posedenie s dôchodcami, 15.5.2016 stavanie mája. Ešte v marci tohto roku rady členov súboru Doľinka posilnili noví, mladí členovia: Peter Perháč, ml., Marek Hlebaško, ml. a Miroslav Rusnák. Mužskej časti súboru boli ušité nové vesty v ktorých sa mohli už 1.5.2016 predviesť v Slovenskom Novom Meste na festivale Dedovizeň a 16.6.2016 v obci Zemplínska Teplica na folklórnej slávnosti V Keresture na pastirňi hraju, kde sa naši muži predviedli nielen v nových vestách, ale už aj v nových košeliach.

Rok 2017
26.02.2017 – Posedenie s dôchodcami , 27.02.2017 – vystúpenie na sneme SČK Trebišov, 07.05.2017 - Deň rodiny spojený so stavaním mája, v mesiacoch október a november 2017 - podujatia k úcte k starším v obciach Višňov, Zemplinský Branč a Bohdanovce, 17.12.2017 – Vianoce v múzeu v meste Trebišov, 24.12.2018 - polnočná sv. omša v rímskokatolíckom kostole Veľké Ozorovce.

Rok 2018
04.01.2018 – nahrávanie rozhlasovej relácie „Zvony nad krajinou“, 28.01.2018 – Fašiangové posedenie s dôchodcami , 03.02.2018 vystúpenie na vojenskom plese , 13.5.2018 - Deň rodiny a stavanie mája, 15.07.2018 - folklórne slávnosti „Varenie zameški“ v obci Brezina, 28.07.2018 - slávnosti Chlebom a vínom v meste Trebišov, 26.12.2018 – Jasličková pobožnosť obec Slanec.

Rok 2019

01.01.2019 - Novoročný punč , 03.02. 20219 - Posedenie s dôchodcami ,19. 05. 2019 - Deň rodiny v obci Veľké Ozorovce, 28.12.2019 - Jasličková pobožnosť obec Malé Ozorovce, 

Rok 2020

16.02.2020 - Fašiangové posedenie s dôchodcami  a do konca roka 2020 FS Doľinka nikde nevystupoval kvôli optreniam COVID - 19. 

Rok 2021

FS Doľinka nikde nevystupoval kvôli optreniam COVID - 19

Rok 2022

17.12.2022 - Vianoce v múzeu v Trebišove v  Trebišov ,  25.12.2022 - Rímskokatolíckom kostole sv. Márie Magdalény Malé Ozorovce .

 

 

Prezidentské voľby 2024

Voľby baner

Eurovoľby 2024

Eurovoľby 2024

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31
1 2
3 4 5
6 7
8 9
10 11 12
13 14
15 16
17 18 19
20 21
22 23
24 25 26 27 28
29 30

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
1
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, sobota 15. 6. 2024
takmer jasno 23 °C 12 °C
nedeľa 16. 6. slabý dážď 23/13 °C
pondelok 17. 6. jasná obloha 26/14 °C
utorok 18. 6. jasná obloha 27/15 °C

Natur-pack

Munipolis